RSC i sostenibilitat

A l’Hotel Delamar apostem per la sostenibilitat com l’element clau que permetrà que el turisme segueixi sent un dels principals motors econòmics arreu del món. Per això, busquem la integració dels valors i principis associats al desenvolupament sostenible en el nostre dia a dia i en la forma que tenim de treballar i de relacionar-nos amb clients, empleats, proveïdors i amb la societat en general i el medi ambient.

Treballem perquè el nostre compromís i forma d’actuar ens diferenciï i reforci la nostra posició com a empresa responsable, estable, segura i atractiva per a tots aquells que s’acosten a nosaltres.

Els nostres compromisos corporatius són:

 • Contribuïm a preservar l’entorn mediambiental, vetllant per l’impacte de les nostres activitats i fomentant la consciència de sostenibilitat en clients, empleats i proveïdors.
 • Fomentar els valors culturals i tradicions del nostre entorn.
 • Treballar perquè la nostra activitat ajudi a fomentar de manera activa millores en el nostre entorn més proper, prestant especial atenció als nens i a les persones més desfavorides de la nostra comunitat.

Responsabilitat Social Corporativa (RSC):

L’Hotel Delamar col·labora amb les següents entitats i causes:

 • A nivell intern, l’Hotel Delamar es caracteritza per les seves polítiques de conciliació familiar i igualtat, formant un equip que està integrat a parts iguals per treballadors homes i dones.

Medi Ambient i sostenibilitat:

Les nostres polítiques en relació al medi ambient s’han vist recompensades amb l’obtenció del certificat Green Leader de Tripadvisor nivell or.

Iniciatives Izaka de les que l’Hotel Delamar Lloret forma part:

Energia i canvi climàtic

 • Pla Integral de Manteniment Preventiu-Correctiu.
 • Instal·lacions i sistemes d’il·luminació de baix consum i / o renovables.
 • Ús d’energies renovables per a l’escalfament de les piscines
 • Implementació d’elements d’estalvi energètic com temporitzadors de llum, optimització de llum natural, compra d’electrodomèstics de baix consum, etc.
 • Utilització d’elements de construcció que fomenten el baix consum energètic.

Reducció de consums d’aigua

 • Sistemes de reducció del cabal d’aigua (paralitzadors i polsadors de doble descàrrega en cisterna o temporitzadors).
 • Accions de sensibilització per implicar els clients en el consum responsable d’aigua durant la seva estada.

Gestió de residus i reciclatge

 • Recollida selectiva de residus vinculats a la gestió i operativa de l’hotel.
 • Servei de destrucció i reciclatge de documents.
 • Política interna de reutilització de paper.
 • Formació mediambiental tots els nostres col·laboradors reben formació en matèria mediambiental.

Gastronomia local i saludable

 • Cartes i menús compostos per productes de proximitat, procedents de proveïdors locals i elaborats a les nostres cuines.
 • Menús específics per a clients amb necessitats dietètiques especials.
 • Compra de productes procedents del comerç just i socialment responsable.

Recursos Culturals

 • Informem al client sobre els principals recursos i esdeveniments culturals de rellevància de la ciutat. Així com sobre l’oferta d’oci que ofereix la nostra comunitat.
 • Sensibilitzem als nostres clients en valors mediambientals, culturals i socials del nostre entorn.
 • Fomentem la cultura local, mitjançant la divulgació de les tradicions tant gastronòmiques com culturals.

Normativa de seguretat i higiene:

 • Complim amb tots els requisits de seguretat exigits per la llei i disposem de tots els permisos oficials requerits per a hotels, apartaments i restaurants.
 • Complim amb tots els requisits sobre higiene i seguretat alimentària; realitzem anàlisis microbiològiques i auditories APPCC; realitzem formacions al nostre personal en qüestions de manipulació d’aliments, traçabilitat, necessitats dietètiques, al·lèrgens alimentaris, etc.
 • Els nostres empleats realitzen regularment formació sobre emergència, seguretat, riscos laborals, ergonomia, utilització de productes de neteja, reciclatge i primers auxilis.
 • Realitzem simulacres d’incendis cada temporada.
 • Realitzem totes les comprovacions i accions segons normativa sobre legionel·la.
 • Complim amb la normativa de protecció de dades i de confidencialitat.
 • Realitzem manteniment preventiu en totes les instal·lacions.
 • El nostre establiment és accessible: oferim habitacions adaptades i hem eliminat les barreres arquitectòniques dins de l’hotel. Fomentem la mobilitat responsable tan entre el personal com amb els clients (pàrking bicicletes, bicicletes a disposició, informació transports públics).