HOTEL DELAMAR POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Benvingut a HOTEL DELAMAR

La present Política de Protecció de dades s’aplicarà a la navegació pel portal www.hoteldelamarlloret.com així com a la contractació i reserva dels nostres serveis hotelers.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

COMERCIAL TURISTICA SL., amb domicili a Barcelona, carrer De la Riera, número 28, CIF B-17011925, i direcció de correu electrònic: direccio@grupfrigola.com (d’ara endavant, “HOTEL DELAMAR”)

Quines dades personal recullin sobre vostè?

 • Dades de identificació. Nom i cognoms, adreça posta i electrònica i telèfon.
 • Informació de pagaments. Dades bancaries que vostè ens facilita en el moment de realitzar el pagament dels nostres serveis.
 • Qualsevol dada que Vostè de forma voluntària, ens envií per correu electrònic.
 • Qualsevol informació que Vostè de forma voluntària, comparteixi públicament a les xarxes socials de l’HOTEL DELAMAR. Aquesta informació estarà subjecte a la política de privacitat de les xarxa social en la que vostè ho comparteixi, per lo que li recomanem que revisi la configuració de la privacitat del seu perfil.

Com obtenim les seves dades personals?

Les dades que tractem som:

 • Els que Vostè ens facilita en el moment de la reserva.
 • Els que Vostè ens envií voluntàriament per correu electrònic.
 • Els que Vostè comparteix voluntàriament en les xarxes socials.
 • Els que Vostè en facilita al moment de una visita- entrevista comercial.

Tractem les dades de menors?

HOTEL DELAMAR no tracta dades de menors.

Sense prejudici del anterior, en cas que Vostè comparteixi en les nostres xarxes socials imatges en que aparexin menors de 16 anys, s’haurà d’assegurar de comptar prèviament amb l’autorització del pare/mare/tutor o representant legal del menor. HOTEL DELAMAR es reserva el dret de sol·licitar en qualsevol moment l’acreditació d’aquesta acreditació.

Perquè tractem les seves dades personals?

HOTEL DELAMAR podrà tractar les seves dades personals amb les següents finalitats :

 • Facilitar-li la informació que Vostè sol·liciti sobre els nostres serveis.
 • Garantir la correcta prestació de serveis que, en el seu cas, Vostè contracti amb nosaltres.
 • HOTEL DELAMAR utilitza les serves xarxes socials per publicitar els seus serveis. En aquest sentit , al compartir les seves dades en les nostres xarxes socials, Vostè permet expressament i ens autoritza a reproduir i comunicar-los públicament en les citades xarxes socials amb les finalitats abans expressades.

Vostè podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al següent email: direccio@grupfrigola.com

En cas de no estar interessat en el tractament de les seves dades a través de les xarxes socials de HOTEL DELAMAR en les condicions expressades amb anterioritat, li agrairem s’abstingui de compartir-los.

En cas que HOTEL DELAMAR precisi de tractar les seves dades amb finalitats diferents a les expressades amb anterioritat, sol·licitarà el seu consentiment exprés per aquest motiu.

En el cas de que vulgui rebre informació comercial sobre HOTEL DELAMAR, promocions, ofertes, informació, li preguem ens ho comuniqui a través del mail: direccio@grupfrigola.com

Qui te accés a les seves dades personals?

Les seves dades personals només es comunicaran a aquelles persones o entitats que precisin accedir a les mateixes en el marc de la relació de prestació dels serveis que, en el seu cas, Vostè contracti amb HOTEL DELAMAR.

Durant quan de temps conservem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per les que han estat recollides. Un cop finalitzat aquest període, HOTEL DELAMAR procedirà a suprimir-los de seu sistema, sense prejudici de la possibilitat de conservar-los, limitant el seu tractament al exercici i al defensa de reclamacions, en les condicions previstes per la legislació aplicable.

Quines mides de seguretat apliquem al tractament de les seves dades?

HOTEL DELAMAR implementa mides de seguretat per a garantir la integritat de les seves dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte del estat de la tecnologia. En aquest sentit, tenim el procediment de seguretat informàtica i de protecció de dades que recull totes les mides realitzades i sobre el que realitzem revisions i actualitzacions periòdiques.

A quins països s’envien les seves dades?

HOTEL DELAMAR no realitza transferències internacionals de dades.

Quin son els seus drets?

Vostè podrà exercitar tots els drets que s’enumeren a continuació, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció : direccio@grupfrigola.com

 • Sol·licitar , en qualsevol moment que HOTEL DELAMAR li confirmi si està tractant les seves dades personals o no.
 • Accedir a les seves dades personals sol·licitar la rectificació d’aquells que siguin inexactes, o en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres causes, ja no siguin necessàries per la finalitat per la que es varen recaptar.
 • En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només conservarem les seves dades per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstancies, oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Revocar el consentiment que, en el seu cas, Vostè hagi atorgat pel tractament de les seves dades per par de HOTEL DELAMAR.
 • Presentar una reclamació davant l’agencia” Española de Protección de Datos”